Dotace

 

Včelařské dotace 2024

Po přechodném období pokračuje klasický dotační rok, který začíná 1.8. 2023 a končí 31.7. 2024. Od srpna tedy můžete nakupovat technické vybavení a uplatnit na něj dotaci v příštím roce. 

Včelařské dotace 2023

Vláda schválila 22.2. 2023 nařízení o opatřeních v odvětví včelařství. Od roku 2023 do roku 2027 budou moci včelaři ročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun. Padesát procent půjde z rozpočtu EU, druhých padesát procent z rozpočtu ČR.

Příspěvky získají včelaři na nákup nového technického vybavení (například medomet, úlovou váhu či chladící technologie pro sklady), boj proti včelím nákazám, na kočování včelstev, na nákup včelích matek, rozbory včelích produktů i na školení a výstavy. 

U investic do hmotného majetku je maximální výše dotace 150 tisíc korun, míra finanční spoluúčasti chovatele včel musí být 20%.

Kdy a jak mám žádat o dotaci?

Žádost je třeba podat přes žadatele, kterým je pro letošní rok pouze ČSV, není možné žádat přímo na SZIF!

Formuláře žádosti ke stažení:

Nařízení se vztahuje již na přechodné období od 1.1. do 31.7.2023.

Kdo může žádat o dotaci?

Dotace na pořízení nového zařízení je určena pro všechny chovatele včel, kteří jsou evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., nejpozději k 31.12. 2020 Není tedy určena chovatelům zaevidovaným od 1.1. 2021.  

Na jaké zařízení mohu žádat o dotaci a jaká je její výše?

Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů.

Požadavek se může skládat z více zařízení. Minimální celková pořizovací cena zařízení musí být 10 000 Kč vč. DPH (nákupní ceny jednotlivých zařízení se sčítají, celková hodnota musí být více než 10 000 Kč vč. DPH).

Dotace činí 80% skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé zařízení, nejvýše v částce dle tabulek níže, a celkem za všechna nová zařízení nejvýše 150.000 Kč.

Pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace. 

Pokud si nebudete vědět rady, jak vyřídit dotaci, tak mile rádi Vám pomůžeme, stačí nás kontaktovat.

 

Seznam zařízení, na které lze získat dotaci v rámci optaření technická pomoc

 

ČÍSLO

POPIS

MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK vč. DPH

1

Medomet ruční

12 000,-  Kč

2

Medomet elektrický

30 000,- Kč

3

Míchačka nebo pastovací zařízení

18 000,- Kč

4

Odvíčkování mechanické

  6 000,- Kč

5

Odvíčkování elektrické

18 000,- Kč

6,7,8

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekatanci) nebo míchání medu před plněním

  4 000,- Kč

9

Čerpadlo

18 000,- Kč

10

Tepelná komora

12 000,- Kč

11

Plnička medu  (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící kplnění do obalů)

12 000,- Kč

12

Zařízení pro získávání vosku

24 000,- Kč

13

Úlová váha - s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 400 kg

12 000,- Kč

14

Chladící technologie pro sklad

20 000,- Kč

 

Krajské dotace

 

Více informaci, podmínky a jestli Váš kraj vypsal na příslušný rok výzvu se dozvíte po navštívení a prostudování jeho stránek.

Odkazy na stránky krajů :

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Plzeňský kraj

Ústecký kraj

Karlovarský kraj

Jihočeský kraj

Kraj Vysočina

Olomoucký kraj

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj